Ansatte

00 Barnehagens ledelse

Kate O. D. Jentoftsen

Stilling: Daglig leder
35 51 61 00
borgeenga.barnehage@norlandia.com

Kates visjon for arbeidet er å skape en best mulig barnehage for barn, foreldre og ansatte via fokus på kvalitet i alle ledd. Kate ble ansatt høsten 2016. Hun har en 100% administrativ stilling. Kate er utdannet førskolelærer. Hun har videreutdanning innenfor veiledning, lettere psykiske lidelser og ledelse. Kate har 20 års erfaring fra arbeid i barnehage, og hun har 7 års erfaring fra attføringsbransjen.

01 Oransje

Heidi Tveitan

Stilling: Medarbeider

Heidi er barnehagens sykepleier og har vært ansatt i 100 % stilling siden 2010. Heidi har blant annet ansvar for opplæring innen førstehjelp til våre ansatte. Hun gjennomfører også læringsaktiviteter for barna omkring sine favorittområder som er hygiene, førstehjelp og helse. Foruten å være utdannet sykepleier så er Heidi også sertifisert førstehjelpsinstruktør.

Vigdis Storsletten

Stilling: Barnehagelærer

Vigdis har jobbet hos oss siden 2019 og har fast 100% stilling som barnehagelærer. Vigdis har variert erfaring fra arbeid i barnehage, skole og PPT. Hun har også deltatt i diverse forskningsprosjekter. Vigdis brenner for å gi barna sosiale ferdigheter som et godt grunnlag for fremtiden, samt å gi hvert individ trygghet og omsorg. Vigdis er utdannet førskolelærer med fordypning i forming. Hun har også en mastergrad i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

Michelle Regine Søgård

Stilling: Pedagogisk leder

Maj Bergerud

Stilling: Medarbeider

Maj jobber 80% og har fri hver fredag.

Anne-Lise Olsen

Stilling: Medarbeider

Anne-Lise har 20% stilling og jobber hver fredag.

02 Grønn

Lene Christine Elnan-Lorentzen

Stilling: Pedagogisk leder

Lene har vært ansatt siden 2011 og jobber i 100 % stilling som pedagogisk leder med personalansvar. Hun er engasjert i teamutvikling, ledelse og medarbeiderskap som et viktig grunnlag for barnehagens kvalitetsarbeid. Lene er utdannet førskolelærer med Barnehage og ledelse som fordypningsfag. Hun har også videreutdanning i coaching, ledelse og Human Resources (HR).

Stine Richter

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stine ble ansatt i 2007, og jobber i 100% stilling som barne -og ungdomsarbeider hos oss. Stine har fokus på å se enkeltbarnet, samt å være en trygg omsorgsperson som barna kan stole på. Stine ønsker også i størst mulig grad å tilby barna utelek og flotte turer. Stine har fagbrev som barne -og ungdomsarbeider.

Anett Birkeland Johnsen

Stilling: Barnehagelærer
941 54 568
anettbirkelandjohnsen@outlook.com

Anett har vært ansatt siden 2019 og jobber i 100% vikarstilling som barnehagelærer. Anett brenner for at alle barn i barnehagen skal ha en trygg hverdag fyllt med vennskap, lek og glede. Anett er utdannet barnehagelærer med småbarnspedagogikk som fordypningsfag.

Charlene Thorsen

Stilling: Medarbeider

Charlene har vært ansatt siden 2008 og jobber i 100% stilling som barnehagemedarbeider. Charlene er opptatt av at alle barn i barnehagen skal føle seg sett, og at de skal få all den omsorgen og varmen som de til enhver tid trenger.

Grethe Dahl

Stilling: Medarbeider

Grethe har vært ansatt siden 2008, og jobber i fast 100 % stilling som barnehagemedarbeider. Hennes kjernefokus er at barna skal få oppleve trygghet og rettferdighet fra sine omgivelser. Grethe ønsker også å gi barna gode opplevelser og minner gjennom musikk, i tillegg til å dele sin interesse for baking og håndarbeid med barna i barnehagen.

03 Rød

Kristian Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Kristian har vært ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling siden høsten 2016. Han har ca 9 års erfaring fra barnehagefeltet, med 7 år som pedagogisk leder. Han er utdannet førskolelærer med fordypning i musikk og holder på med veilederutdanning våren 2020. I barnehagen er han Norlandia Ambassadør og har et ansvar for å holde en rød tråd mellom Norlandia Kunnskap og innovasjon og det arbeidet som utføres i barnehagen. Han har fokus på relasjoner og voksne som autoritative rollemodeller som er varme og grensesettende ovenfor barna.

Camilla Halvorsen

Stilling: Barnehagelærer

Anniken Sørlie

Stilling: Medarbeider

Dorota Putkowska

Stilling: Medarbeider

Nina Kleiv Jensen

Stilling: Medarbeider

04 Gul

Hanne Melås

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne har vært ansatt siden høsten 2016 og jobber i 100 % stilling som pedagogisk leder med personalansvar. Hun er opptatt av å være en trygg og rolig voksen som alltid er på barna sin side. Hanne er utdannet førskolelærer med Flerkulturelt arbeid i barnehagen som fordypningsfag.

Bjørn Kenneth Holmberg

Stilling: Barnehagelærer

Ble ansatt i Norlandia Borgeenga Barnehage våren 2016.

Andrine Brenni Rynning

Stilling: Medarbeider

Christer Lillefjære

Stilling: Medarbeider

Lena Rønning

Stilling: Medarbeider

Lena jobber 60%, mandag, onsdag og torsdag.

Anniken Sørlie

Stilling: Medarbeider

05 Klubben

Christina Bentsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

My Linh Pham- Løvskeid

Stilling: Barnehagelærer

Joakim Sørbø

Stilling: Medarbeider

Christian Haugseter

Stilling: Medarbeider

Kjøkken

Petter Berg

Stilling: Kokk

Petter har vært barnehagens kokk siden 2018 og er fast ansatt i 50% stilling. Petter kokkelerer hos oss mandag, tirsdag og onsdag i like uker, samt torsdag og fredag i ulike uker. Hans største drivkraft er at han får bidra til å gi barna en god start på livet med allsidig og næringsriktig kost. Dette ser han på som et privilegium. Petter har militær kokkeutdanning i tillegg til yrkesrettet utdanning som baker og konditor.

Nye barn i Borgeenga

Personalet

Andre ansatte

Sondre Hovden Vågen

Stilling: Vikar
406 00 893
sondrevagen92@gmail.com

Fast vikar

Lotte Fjeldahl Sørlie

Stilling: Vikar
977 15 580
Nuppinu@live.no

Lotte er ansatt som støtteassistent i 40% stilling. Hun jobber på Klubben på tirsdager og på Gul på onsdager.

Siv Brynhildsen

Stilling: Vikar

Siv har vært fast ansatt som vikar i vår barnehage siden 2015. Hun har særskilt fokus på å se hvert enkelt barn og at de skal oppleve henne som en trygg omsorgsperson. Siv har 8 års erfaring med å jobbe i barnehage.

Janne Kjerstad

Stilling: Barnehagelærer

Janne har vært ansatt siden 2017 og jobber i 100 % fast stilling som barnehagelærer hos oss. Jannes engasjement ligger i at barna skal få ta i bruk kunstfag som en plattform for inkludering, mestring og samarbeid. Hun har også fokus på at barna skal ha en trygg barnehagehverdag sammen med varme omsorgsfulle ansatte. Janne er utdannet barnehagelærer med kunst, kultur og kreativitet som fordypningsfag. Hun er for tiden i permisjon.