Ansatte

00 Barnehagens ledelse

Kate O. D. Jentoftsen

Stilling: Daglig leder
35 51 61 00
borgeenga.barnehage@norlandia.com

Kate ble ansatt høsten 2016. Hun har en 100% administrativ stilling som daglig leder. Kates visjon for arbeidet er å skape en best mulig barnehage for barn, foreldre og ansatte via fokus på kvalitet i alle ledd. Kate er utdannet førskolelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har også videreutdanning innenfor veiledning, lettere psykiske lidelser og ledelse. Kate har 20 års erfaring fra arbeid i barnehage, og hun har 7 års erfaring fra attføringsbransjen.

01 Oransje

Heidi Tveitan

Stilling: Medarbeider

Heidi er barnehagens sykepleier og har vært ansatt i 100 % stilling siden 2010. Heidi har blant annet ansvar for opplæring innen førstehjelp til våre ansatte. Hun gjennomfører også læringsaktiviteter for barna omkring sine favorittområder som er hygiene, førstehjelp og helse. Foruten å være utdannet sykepleier så er Heidi også sertifisert førstehjelpsinstruktør.

Siv Brynhildsen

Stilling: Vikar

Siv har vært ansatt som vikar i vår barnehage siden 2015. Hun har særskilt fokus på å se hvert enkelt barn og at de skal oppleve henne som en trygg omsorgsperson. Siv har 8 års erfaring med å jobbe i barnehage.

Vigdis Storsletten

Stilling: Barnehagelærer

Vigdis har jobbet hos oss siden 2019 og har 100% stilling som barnehagelærer med fagansvar. Hun er for tiden konstituert som pedagogisk leder på sin avdeling. Vigdis har variert erfaring fra arbeid i barnehage, skole og PPT. Hun har også deltatt i diverse forskningsprosjekter. Vigdis brenner for å gi barna sosiale ferdigheter som et godt grunnlag for fremtiden, samt å gi hvert individ trygghet og omsorg. Vigdis er utdannet førskolelærer med fordypning i forming. Hun har også en mastergrad i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

Maj Bergerud

Stilling: Medarbeider

Maj jobber i 80% stilling som barnehagemedarbeider. Hun har jobbet i vår barnehage siden 2008 og har lang erfaring med å arbeide med de aller minste barna. Majs engasjement ligger i det å gi barna nærhet, trygghet og kjærlighet i barnehagen. Hun har også god erfaring med å ivareta barn med særskilte utfordringer.

02 Grønn

Lene Christine Elnan-Lorentzen

Stilling: Pedagogisk leder

Lene har vært ansatt siden 2011 og jobber i 100 % stilling som pedagogisk leder med personalansvar. Hun er spesielt engasjert i teamutvikling, ledelse og medarbeiderskap som et viktig grunnlag for barnehagens kvalitetsarbeid. Lene er utdannet førskolelærer med Barnehage og ledelse som fordypningsfag. Hun har også videreutdanning i coaching, ledelse og Human Resources (HR).

Stine Richter

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stine ble ansatt i 2007, og jobber i 100% stilling som barne -og ungdomsarbeider hos oss. Stine har fokus på å se enkeltbarnet, samt å være en trygg omsorgsperson som barna kan stole på. Stine ønsker også i størst mulig grad å tilby barna utelek og flotte turer. Stine har fagbrev som barne -og ungdomsarbeider.

Janne Kjerstad

Stilling: Barnehagelærer

Janne har vært ansatt siden 2017 og jobber i 100 % stilling som barnehagelærer med fagansvar hos oss. Jannes engasjement ligger i at barna skal få ta i bruk kunstfag som en plattform for inkludering, mestring og samarbeid. Hun har også fokus på at barna skal ha en trygg barnehagehverdag sammen med varme omsorgsfulle ansatte. Janne er utdannet barnehagelærer med kunst, kultur og kreativitet som fordypningsfag. Hun er for tiden i permisjon.

Anett Birkeland Johnsen

Stilling: Barnehagelærer
941 54 568
anettbirkelandjohnsen@outlook.com

Anett har vært ansatt siden 2019 og jobber i 100% vikarstilling som barnehagelærer med fagansvar. Anett brenner for at alle barn i barnehagen skal ha en trygg hverdag fyllt med vennskap, lek og glede. Anett er utdannet barnehagelærer med småbarnspedagogikk som fordypningsfag.

Charlene Thorsen

Stilling: Medarbeider

Charlene har vært ansatt siden 2008 og jobber i 100% stilling som barnehagemedarbeider. Charlene er opptatt av at alle barn i barnehagen skal føle seg sett, og at de skal få all den omsorgen og varmen som de til enhver tid trenger.

Grethe Dahl

Stilling: Medarbeider

Grethe har vært ansatt siden 2008, og jobber i 100 % stilling som barnehagemedarbeider. Hennes kjernefokus er at barna skal få oppleve trygghet og rettferdighet fra sine omgivelser. Grethe ønsker også å gi barna gode opplevelser og minner gjennom musikk, i tillegg til å dele sin interesse for baking og håndarbeid med barna i barnehagen. Grethe holder på å utdanne seg til barne -og ungdomsarbeider.

03 Rød

Kristian Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Kristian har vært ansatt som pedagogisk leder med personalansvar i 100% stilling siden 2016. I tillegg er han vår Norlandia Ambassadør med særskilt ansvar for å implementere kunnskap og innovasjon i barnehagens pedagogiske arbeid. Kristian har fokus på trygge relasjoner og voksne som varme og grensesettende rollemodeller for barna. Han er utdannet førskolelærer med fordypningsfag i musikk. I tillegg holder han på å ta videreutdanning i veiledning.

Camilla Halvorsen

Stilling: Barnehagelærer

Camilla har vært ansatt siden høsten 2008, og jobber i 100 % stilling som barnehagelærer med fagansvar. Hun er også barnehagens Jump-ansvarlig og har i denne rollen overordnet ansvar for at våre barnehagebarn får delta i tilrettelagt fysisk aktivitet hver dag. Camilla er utdannet førskolelærer med organisasjon og ledelse som fordypningsfag.

Anniken Sørlie

Stilling: Medarbeider

Anniken har jobbet hos oss siden 2013 og er ansatt i 100% stilling som barnehagemedarbeider. Hun jobber tre dager på Rød og to dager på Gul. Anniken er også barnehagens måltidspedagog og samarbeider med kokken vår i ernæringskonseptet «Mat med smak». I tillegg har hun ansvar for prosjektet «Grønn Glede» i samarbeid med Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter. Anniken har særskilt fokus på å gi barna sosial kompetanse, trygghet, omsorg og trivsel. Anniken er utdannet slakter og har 23 års erfaring som ferskvaresjef.

Dorota Putkowska

Stilling: Medarbeider

Dorota har vært ansatt som barnehagemedarbeider i 100% stilling siden 2009. Hun vektlegger viktigheten av å skape gode og uforglemmelige minner for barna i deres hverdag, og det å bygge gode trygge relasjoner til alle som er i barnehagen. Dorota har fagbrev innenfor økonomi, og 1 års kompetansehevingskurs som barnehagemedarbeider. Nå er hun i gang med å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Nina Kleiv Jensen

Stilling: Medarbeider

Nina har vært ansatt som barnehagemedarbeider i 100% stilling siden 2008. Hun leder Mini Røris- grupper for barna i barnehagen og har fokus på å være en trygg voksen som jobber for og med barna. Nina har utdanning fra kokkeskole og har gjennomført den teoretiske delen av barne -og ungdomsarbeiderfaget.

04 Gul

Hanne Melås

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne har vært ansatt siden 2016 og jobber i 100 % stilling som pedagogisk leder med personalansvar. Hun er opptatt av å være en trygg og rolig voksen som alltid er på barna sin side. Hanne er utdannet førskolelærer med Flerkulturelt arbeid i barnehagen som fordypningsfag.

Bjørn Kenneth Holmberg

Stilling: Barnehagelærer

Bjørn Kenneth har vært ansatt som barnehagelærer med fagansvar i 100% stilling siden 2016. Han er opptatt av lekens egenverdi og at barna skal få utfolde seg gjennom leken. Han har fokus på at barna skal føle både trygghet, omsorg og mestringsfølelse i barnehagen. Bjørn Kenneth er utdannet førskolelærer med fordypningsfag i musikk.

Andrine Brenni Rynning

Stilling: Medarbeider

Andrine har vært ansatt siden 2020 og jobber i 100% stilling som barnehagemedarbeider. Hun ønsker å være en trygghet for barna i barnehagen, samtidig som at de skal bli utfordret. Andrine mener at det er viktig å gi barna mål å strekke seg etter, og å veilede dem på vei mot målene.

Christer Lillefjære

Stilling: Medarbeider

Christer har vært ansatt som barnehagemedarbeider i 100% stilling siden 2010. Hans fokusområde er å være en god og trygg rollemodell for barna. Christer tar for tiden utdanning i barne -og ungdomsarbeiderfaget.

Lena Rønning

Stilling: Medarbeider

Lena har vært ansatt siden 2010 og jobber 60% som barnehagemedarbeider. Lena er engasjert i å skape trygghet og gode relasjoner til barna, og å se hvert enkelt barn og deres behov. Hun har i sitt arbeid høy fokus på å være en leken voksen. Lena har gjennomført KOBASS - Kompetanseheving for barnehageansatte.

05 Klubben

Christina Bentsdottir

Stilling: Pedagogisk leder

Christina har vært ansatt i vår barnehage siden 2011. Hun jobber i 100 % stilling som pedagogisk leder med personalansvar. Christina er opptatt av struktur og at barna skal få oppleve nye ting og spennende ting i barnehagen. Hun er utdannet førskolelærer med fordypningsfag i norsk.

Linda Nesse Larsen

Stilling: Barnehagelærer

Linda er ansatt våren 2020 og jobber i 100% vikarstilling som barnehagelærer med fagansvar. Linda brenner for at alle barna skal «eie sin plass», og føle seg verdifull hos oss. Hun er opptatt av at de skal møte kompetente voksne som har fokus på det enkelte barns ressurser og behov, og som ser deres muligheter. Linda er utdannet førskolelærer med fordypning i musikk. I tillegg har hun videreutdanning innen spesialpedagogikk. Hun har lang og variert erfaring fra arbeid i barnehage.

My Linh Pham- Løvskeid

Stilling: Barnehagelærer

Linh er ansatt som barnehagelærer med fagansvar i 100% stilling. Hun har jobbet i barnehagen siden 2009. Linh vektlegger å være en trygg voksen som er lekende, empatisk og omsorgsfull ovenfor barna. Hun ønsker å tilrettelegge for at barna får ta del i kreative formingsaktiviteter og spennende samlingsstunder. Linh er utdannet førskolelærer med drama som fordypningsfag.

Christian Haugseter

Stilling: Medarbeider

Christian har jobbet som barnehagemedarbeider i 100% stilling siden 2008. I sitt arbeid med barn ser han det som viktig å legge til rette for nysgjerrighet, humor, oppfinnsomhet og turglede. Christian er for tiden i gang med å utdanne seg til barne -og ungdomsarbeider.

Joakim Sørbø

Stilling: Medarbeider

Joakim har vært ansatt hos oss i 100% stilling som barnehagemedarbeider siden 2016. Joakims fokus er å bygge gode relasjoner til barn ved å være deltagende og nærværende i lek og aktivitet. I tillegg vektlegger han nysgjerrighet, humor og turglede i arbeidet sitt med barna. Joakim har fagbrev i salg og service og er for tiden i gang med å utdanne seg til barne-og ungdomsarbeider.

Kjøkken

Petter Berg

Stilling: Kokk

Petter har vært barnehagens kokk siden 2018 og er ansatt i 50% stilling. Petter kokkelerer hos oss mandag, tirsdag og onsdag i like uker, samt torsdag og fredag i ulike uker. Hans største drivkraft er at han får bidra til å gi barna en god start på livet med allsidig og næringsriktig kost. Dette ser Petter på som et privilegium. Kokken vår har militær kokkeutdanning i tillegg til yrkesrettet utdanning som baker og konditor.

Nye barn i Borgeenga

Personalet

Andre ansatte

Sondre Hovden Vågen

Stilling: Vikar

Lotte Fjeldahl Sørlie

Stilling: Vikar

Lotte er ansatt som støtteassistent i 40% stilling. Hun jobber på Klubben på tirsdager og på Gul på onsdager.