Nyhetsarkiv

 • Sommerbarnehage 2013

  Vi har nå kommet inn i juni og sommeren er dermed så vidt begynt. Denne årstiden byr oss på andre muligheter i forhold til hva vi legger vekt på og hvordan vi organiserer dagene i barnehagen. Les videre..

 • Planleggingsdager høsten 2013

  Borgeenga bhg vil ha planleggingsdager torsdag 15 og fredag 16 august. Dette er samme dager som Borge skole. Vi vil også ha planleggingsdag fredag 13 september. Barnehagen er stengt disse dagene.

 • Foreldremøte

  Dato for foreldremøte er satt til onsdag 2. oktober 18:00-20:00. Dette gjelder hele barnehagen.
  Minner samtidig om planleggingsdag fredag 13 september. Barnehagen er stengt denne dagen.

 • Samarbeid med Norsk Lufambulanse

  Borgeenga barnehage har inngått et samarbeidsprosjekt med Norsk Luftambulanse. Dette innebærer bla at dere foreldre/foresatte 6 ganger i året vil få tilsendt temaark fra oss på mail med viktig informasjon. Vi håper at dere leser disse mailene da de inneholder viktig informasjon og påminnelser som er med på å trygge deres og barnas hverdag. Les videre...

 • Planleggingsdag

  Kjære foreldre og foresatte!
  Borgeenga barnehage har planleggingsdag fredag 10. januar 2014. Barnehagen er stengt denne dagen.

 • Søke barnehageplass!

  Ønsker du å søke barnehageplass må det gjøres via Porsgrunn kommunes felles opptakssystem. Søknadsfrist for hovedopptak for barnehageåret 2014/2015 er 1 mars. Hovedopptak er 10.mars. Les videre...

 • Temaark - Hjertestans hos barn

  Gjennom vårt samarbeid med Norsk luftambulanse setter vi fokus på ulike saker som går på sikkerhet og trygghet. Forrige tema ark gikk på sikring av barn i bil. Denne gangen settes det fokus på hjertestans hos barn. Vi oppfordrer til at du tar deg tid til å lese temaarket som ligger på linken nedenfor...

 • Nå er det frem med solkrem igjen, for vi satser på en knallfin vår med MYE pent vær...

 • Planleggingsdag

  Fredag 30. mai har vi planleggingsdag i Borgeenga barnehage. Barnehagen er stengt denne dagen.

 • Info Barnas dag

  Her kommer siste info angående Barnas dag
  Klikk videre og les på linken...

 • Temaark - Riktig pakking av bil

  Gjennom vårt samarbeid med Norsk luftambulanse setter vi fokus på ulike saker som går på sikkerhet og trygghet. Forrige tema ark gikk på hjertestans hos barn. Denne gangen settes det fokus på riktig pakking av bil. Vi oppfordrer til at du tar deg tid til å lese temaarket som ligger på linken nedenfor...

 • Burotaksjon

  Onsdag 18.06.14 hadde vi burotaksjon i Borgeenga barnehage. Da plukket vi Burot i nærområdet for å bedre miljøet rundt barnehagen for de som er allergikere. PD var på plass og dokumenterte hendelsen. Les videre på linken for å se artikkelen i PD...

 • Samarbeid med ATV - oppstartssamtale

  Borgeenga barnehage har i de siste to årene samarbeidet med Alternatil til vold(ATV) i forhold til ulike prosjekter vi har i barnehagen. Et av prosjektene innebærer en utvidet oppstartssamtale for nye barn som begynner i barnehagen vår høsten 2014. Vedlagt ligger en link med et informasjonsskriv vedrørende denne oppstartssamtalen. Vi ber dere, både nye og gamle, om å lese informasjonsskrivet. Klikk videre for å komme til linken...

 • Sikring av barn i bil

  Gjennom vårt samarbeid med Norsk Luftambulanse setter vi fokus på ulike sider ved trafikksikkerhet. Denne gangen er tema "sikring av barn i bil". Vi oppfordrer dere til å lese gjennom temaarket som ligger ved på egen link. Klikk videre for å lese linken...

 • Informasjon for foreldre på Team Rød!

  Vedrørende foreldresamtaler høsten 2014.

 • Påminnelse om planleggingsdag

  Vil minne om at det er planleggingsdag i barnehagen mandag den 5. januar. Barnehagen er da stengt!

 • Foto i barnehagen

  Tirsdag 19.5 og onsdag 20.5 vil det være fotografering i barnehagen. Etter ønske fra Fu er det Fovea som skal stå for fotograferingen. Mer info kommer når tiden nærmer seg...

 • Informasjon

  I årskalenderen som er trykket i årsplanen står det at barnehagen stenger kl 12:00 den 16 april. Dette er feil og har desverre hengt igjen fra årskalenderen fra 2014. Vi beklager dette.

  16 APRIL HAR VANLIG ÅPNINGSTID!

 • Påmelding til Barnas dag

  Til informasjon: Påmeldingslister til Barnas dag henger oppe i garderobeområdene til hver base.

 • Vi feirer 17 mai på onsdag 13 mai

  Klikk på linken for mer informasjon.

 • Meny uke 36, 37 og 38

  Vi kommer til å legge ut meny i forhold til varmmat her på hjemmesiden. Klikk videre for å se meny for uke 36, 37 og 38...

 • Åpen brannstasjon

  I uke 38 er det Nasjonal brannvernuke og Borgeenga barnehage er med. I den forbindelse vil vi ha opplegg med barna knyttet til brannvern og kjøre brannøvelse i barnehagen. Vi vil også få beskøk fra brannvesenet i løpet av uke 38 eller 39. I forbindelse med Najonal brannvernuke har brannvesenet i Porsgrunn åpen dag lørdag 19. september fra 10:00 - 14:00. Alle er hjertelig velkommen!

 • Meny uke 39 og 40

  Klikk videre for å se meny for varmmat i uke 39 og 40...

 • Meny varmmat uke 41 og 42

  Klikk videre for å se meny for varmmat i uke 41 og 42...

 • Kulturnatta

  Porsgrunn kommune arrangerer Kulturnatta førstkommende lørdag 31.10.15. Rød, Gul og Klubben har bidratt til utstillingen. Klikk videre for å lese linker med mer infosmasjon...

 • Lucia fredag 11.12.15

  Klikk videre for å lese informasjon om Lucia...

 • Meny varmmat uke 1 og 2

  Her er meny for varmmat uke 1 og 2...

 • Varmmat meny uke 3 og 4

  Her er meny for varmmat uke 3 og 4. klikk videre...

 • Varmmat uke 5 og 6

  Her er meny for varmmat uke 5 og 6. Klikk videre...

 • Varmmat uke 7, 8 og 9

  Her er meny for marmmat uke 7, 8 og 9. Klikk videre...

 • Many varmmat uke 10, 11 og 12

  Klikk videre for menyen på varmmat.

 • Meny varmmat

  Meny varmmat

 • Samlet - i en ny tid

  Norlandia Barnehagene er Norlandia Care Groups barnehagedivisjon. Tidligere het vi Tromsø Barnehagedrift, Barnekompaniet, Småstrilane, Barnehagegruppen og VIFO Barnehagene.

 • Lansering av nye nettsider

  Det er med stor glede at vi nå annonserer at vår felles nettside er åpnet. Norlandia Barnehagene skal til enhver tid være i takt med forventningene som stilles til oss. Særlig foresatte, men også oppdragsgivere med flere ønsker å kunne forstå hvem vi er og effektivt kommunisere med oss. Dette legger vi nå godt til rette for.

 • Ulven Naturbarnehage legges merke til for utviklende foreldresamarbeid

  Vi som jobber med barn har et enormt ansvar for å skape trygghet og utviklingsmuligheter for barna i samfunnet vårt. Barnehagen, Helsestasjonen, Skolen. Vi er mange samarbeidspartnere som må koordinere våre gode intensjoner og imøtekomme hver familie som trenger hjelp/veiledning. Forebyggende arbeid er en suksessfaktor. Uten et godt foreldresamarbeid kan dette ansvaret bli krevende.

 • Norlandia Barnehagene deltar på Global Dignity Day 16.oktober!

  Global Dignity er et uavhengig ideelt og politisk nøytralt initiativ, med visjon om å fremme verdighetsbasert lederskap og bevisstgjøre ungdom om verdighet i ulike sammenhenger. Dette er gode og viktige verdier som Norlandia Barnehagene og Norlandia Care støtter fullt ut!

 • Finn Utdanningsdirektoratets nye onlinemagasin her:

  http://magasinet.udir.no/barnehage/?WT.ac=magasin&bhgboks=1

 • Nordbyhagen barnehage i bladet Utdanning

  I anledning Verdensdagen for Psykisk Helse 10.okt. Nordbyhagen barnehage har samarbeidet med Rådet for Psykisk Helse i flere år. Artikkelen stod i bladet Utdanning.

 • eFaktura-kampanje

  Opprett eFaktura-avtale med din barnehage i perioden 1.november - 31.januar 2015.

 • Vinner eFaktura kampanje

  Den heldige vinner av gratis barnehageplass i november er Anne Marit Ihlen i Skistua Barnehage. Gratulerer!

 • Vinner eFaktura kampanje desember

  Den heldige vinner av gratis barnehageplass i desember er Katrine Leiråmo Rekkedal i Mellommyra Barnehage. Gratulerer!

 • Oppgjør til mekling

  Status i forhandlingene om tariffavtale: Oppgjøret til mekling

 • Mekling i tariffoppgjøret

  19. januar ble det brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om nye overenskomster i Spekter. Meklingsdato er 10.mars.

 • Meklingen fortsetter i Norlandia

  Meklingen i Norlandia fortsetter. Ny meklingsfrist blir mandag 16. mars 2015 ved midnatt (natt til tirsdag).

 • Meklingsløsning

  - Jeg er tilfreds med at meklingen med LO, Unio, YS og Lederne førte fram, slik at vi unngikk en streik som kunne ha gitt store konsekvenser for Norlandia og deres brukere av barnehager, sykehjem og pasienthotell, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

 • Hverdagslykke i barnehagen

  Mars-nummeret av bladet Foreldre og barn har en fin artikkel om hverdagslykke-prosjektet ved Nordbyhagen barnehage.

 • Norlandia kjøper innovativt og raskt voksende barnehagevirksomhet i Sverige

  Norlandia Care Group kunngjorde i dag oppkjøpet av Kids2Home, en Stockholm-basert barnehagevirksomhet.

 • Barnehageavslutning i klatreveggen

  Førskolebarna i Nissebo Norlandia barnehage i Bodø, fikk en luftig avslutning på barnehagen.

 • Velkommen til et nytt barnehageår!

  Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Norlandia Barnehagene.

 • Norlandia er offisielt lansert i Nederland

  KindeX har vært en del av Norlandia siden april 2014. Bedriften driver en rekke barnehager i utkanten av Haag. 15. januar ble også navnet KindeX endret til Norlandia!

 • Solstua er første Norlandia-barnehage på Sørlandet

  Vi er veldig glade for å kunne meddele at Solstua barnehage på Sørlandet ble en del av Norlandia fra 1. mars!

 • Den sukkerfrie barnehagen

  Norlandia fokuserer på helsefremmende kosthold og Gaustadskogen barnehage er et godt eksempel på dette i praksis. Her spiser barna nemlig helt sukkerfritt!

 • Vil sikre barna en god start på dagen med gratis frokost i barnehagen

  I Norlandia Frydenlund og fem andre Norlandia-barnehager i Oslo starter barna dagen med en solid havregrøtfrokost hver dag.

 • Enighet i lønnsoppgjøret for barnehagene

  Det et kommet til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør mellom hovedorganisasjonene og Norlandia Barnehagene. Norlandia er fornøyd med at partene har klart å komme til enighet. Det betyr at det er ordinær drift i barnehagene.

 • Barnehagebarnas egne filmer på Tromsø Internasjonale Filmfestival

  Etter at barna hadde filmprosjekt i barnehagen kontaktet de TIFF for å fortelle om dette. Da fikk de vise sine egenlagde filmer på festivalen i Tromsø.

 • Kjeldmyrlia barnehage lærer realfag i praksis

 • Norlandia overtar barnehagen Child Planet Atlantis på Fornebu

  Norlandia barnehagene er stolte av å kunngjøre at vi overtar driften av Child Planet Atlantis på Fornebu fra 1. september.

 • Foreldreundersøkelsen 2017

  Utdanningdirektoratet gjennomfører en årlig foreldreundersøkelse for alle barnehager i Norge. I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

 • Norlandia-barnehage finalist i Årets barnehage 2018!

  Vi er stolte av å kunne dele med dere at Norlandia Skistua barnehage er i finalen i kåringen av Årets barnehage 2018!

 • Vant årets barnehage 2018!

  – Årets barnehage 2018 går til en barnehage som oppfyller absolutt alle kriteriene på en fenomenal måte, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner da han kunne overrekke det synlige beviset på at Norlandia Skistua barnehage i Oslo gikk helt til topps i årets kåring. Kåringen fant sted på årets PBL lederkonferanse i Bodø 3. september.

 • Vi tar samfunnsansvar!

  Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Norlandia, og i år har vi for første gang laget en felles rapport for hele NHC. NHC Group består av Norlandia Preschools, Norlandia Care, Hero og Aberia.

 • Petter Stordalen Besøker Skistua!

  Skistua barnehage har fått besøk av Petter Stordalen og Aftenposten!

 • Impande og Norlandia - Ett år senere

  Det er nå litt over ett år siden Norlandia gikk i samarbeid med organisasjonen Impande. Siden innføringen av partneravtalen, hva slags midler har Norlandia bistått med, og hva har Impande gjort med midlene?