Norlandia Borgeenga barnehage - med livslang lyst til lek og læring

Norlandia Borgeenga barnehage ligger sentralt til på Hovenga og startet i nye lokaler i 2008. Barnehagen har i overkant av 100 hele plasser og består av Base 1 (0-2 år) og Base 2 (3-5 år). Hver base er delt inn i aldersrene avdelinger.

 

Det fysiske miljøet i barnehagen er innredet slik at lek, aktivitet og bevegelse kan finne sted hele dagen. Vi har et romslig felleskjøkken som gir muligheter for kjøkkenaktiviteter sammen med barna. Vi har ulike temarom der barna, sammen med voksne, kan leke uforstyrret i mindre grupper.

Vi leker mye i barnehagens eget uterom og benytter oss ofte av nærmiljøet. Vi liker å være på tur i de flotte naturområdene rundt Borgeåsen og Bjerketvedt. Vi har et eget leirområde i skogen, som kalles Speiderskogen. Vi har gangavstand til det meste, blandt annet lekeplasser og aktivitetsparker, DuVerden vitensenter, Kjølnes stadion, bysenteret og biblioteket.

Barnehagen har et tett samarbeid med skolene i nærmiljøet for å forberede best mulig overgang fra barnehage til skole.

Vi samarbeider også med Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter, hvor vi låner gymsal og har opparbeidet felles kjøkkenhage. 

Vi serverer tre måltider om dagen, og tre varme måltider i uken. Vi har ansatt en egen kokk i 50 % stilling med ansvar for å tilberede næringsrike og smakfulle måltider til barna.

Vi har også en sykepleier ansatt i barnehagen. Sykepleieren har ansvar for opplæring i førstehjelp av de eldste barna og de ansatte, smittevern beredskap og oppfølging av barn med spesielle helseutfordringer.