Bleieavtale

Vi har muligheten til å tilby bleieavtale i barnehagen vår. Det innebærer at barnehagen holder bleier og våtservietter/engangskluter året igjennom.

Bleieavtalen koster 100,- pr måned for 100% plass. Ved oppstart i barnehagen meldes man automatisk inn i bleieavtalen, om barnet bruker bleie. Det er valgfritt å være med på avtalen.

Oppsigelse av bleieavtalen gjøres skriftelig via mail eller brev til daglig leder. Det er foresattes ansvar å si opp avtalen når barnet slutter med bleie. Bleieavtalen opphører fra mnd. etter at avtalen er sagt opp.