Oransje team - base 1

Base 1 består av avdelingene Oransje og Grønn. Barna hos oss er 1-2 år. Vi har et tett samarbeid med om morgenen og på ettermiddag. Vi er også felles når barna skal sove og om vi trenger hjelp fra hverandre.

Vi ønsker å legge til rette for en god start i barnehagen for de minste. Vi er klar over at oppstart kan være en stor overgang fra det rolige livet hjemme. Derfor er vi opptatt av å være gode og trygge omsorgspersoner- en trygg havn, men også et springbrett til spennende oppdagelser og opplevelser. Det er  viktig at vi voksne er sensitive for barnas ulike behov for trygghet og omsorg, men også deres trang til utfordringer i hverdagen.

For noen tar det tid å bli fortrolig med nye rutiner og en hverdag sammen med nye barn og voksne. Dere vil derfor oppleve at vi voksne befinner oss mye på gulvet,- der barna er. Vi legger vekt på at lek og aktiviteter skal skje i trygge og gode omgivelser. Våre rom er derfor lagt til rette slik at barna skal få bevege seg og få bruke kroppen sin mest mulig.

Det å være sammen med, og forholde seg til en gruppe andre barn er en viktig læringsprosess for de små. Det handler om å bli kjent med seg selv på en ny måte, og finne ut hvem de er som et selvstendig individ og som et barn i et fellesskap med andre barn. Lek, læring og omsorg kommer tydelig til uttrykk i vår måte å jobbe med barna på.