Avdeling Grønn, Base 1

Grønn tilhører Base 1, og i tillegg til avdeling Oransje utgjør disse to avdelingene småbarnsbasen i barnehagen. De ansatte på avdeling Grønn jobber ut i fra den pedagogiske tenkemåten om at den viktigste forutsetningen for læring og utvikling er at barna føler trygghet og tillit til de ansatte og til sine omgivelser. På Grønn vektlegges det at barna skal oppleve trygge, kompetente og deltagende ansatte som er sammen med dem i deres utforskning av verden og i samspill med andre.

På Grønn er barna inndelt i mindre grupper under store deler av dagen. Det betyr at barna er sammen med faste voksne og barn under lek, turer, temaaktiviteter, måltider og i overgangssituasjoner. Dette bidrar til å skape oversikt og trygge rutiner for barna, samt at de blir godt kjent med de andre barna og personalet. Vi vektlegger også den frie lekens viktighet og betydning for barns læring , utvikling og danning av vennskap.

Vi benytter tilrettelagte lekerom, basens uteområde og turopplevelser til å utforske, undre oss sammen og til å leke. 

 

Velkommen til Grønn!