Team Gul - base 2

Team Gul holder til på base 2 og består i år av 27 barn født i 2015. På dette teamet arbeider det fem voksne.

På Team Gul har vi særskilt fokus på vennskap og sosial kompetanse hos barn. Vi arbeider aktivt med at barna på Gul skal få øve sosiale ferdigheter, inngå vennskap og utforske omgivelser og lek sammen med oss voksne. Vi deler mye opp i mindre grupper, for at hvert barn skal få tid og rom til å fordype seg i leken. Vi er glade i å være ute i barnehagen, på tur i skog og mark eller ta oss en tur til byen.