Klubben - base 2

Klubben består av førskolebarna i barnehagen. De er samlet i eget team hver dag hvor de leker, gjør ulike aktiviteter og er mye ute på tur. På Klubben går det 22 barn som er sammen med fire voksne.

Selv om Klubben er de eldste i barnehagen og skolen står for tur er leken fremdeles viktig. Rollelek, konstruksjonslek og regellek brukes det mye tid på blant klubbarna. Leken gir barna viktig erfaring i det å omgås andre i sosiale fellesskap som vil komme til nytte på skolen senere. Vi har også noen tradisjoner som er spesielle for Klubben som ulike turer og overnatting i barnehagen.

Klubben har tre hele utedager i uken. Disse dagene spiser vi begge måltider ute og bruker dem som regel på tur i nærmiljøet, eller tar bussen og drar på en lengre tur. Vi trives like godt på lekeplass som i skog og mark.

Barna er veldig bevisste på at skolen står for tur neste år og mange viser nysgjerrighet i forhold til tall og bokstaver. Gjennom skoleforberedende aktiviteter får barna mulighet til å utforske dette i lystbetonte former.

Med skoleforberedende aktiviteter mener vi:

  • Gi barna erfaring med tall og bokstaver
  • Øve blyantferigheter gjennom tegning samt å utforske skriftspråket
  • Bruk av IKT
  • Kunnskap om det å ferdes i trafikken. Vi er medlem av Trygg trafikk og har opplegg med Tarkus, barnas trafikkvenn
  • Vi er går tur til skolens område for å bli kjent
  • Vi har besøksdag på skolen
  • Generell selvstendighetstrening

Porsgrunn kommune har opparbeidede rutiner for overgang mellom barnehage og skole som vi følger. Ved behov har vi samtaler med skolen angående enkeltbarn, med samtykke fra hjemmet.