Årsplan 2020 / Progresjonsplaner 2020

Barnehagens årsplan bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. Årsplanen forteller om hva vi legger vekt på i vårt pedagogiske arbeid med barna dette året. Årsplanen fungerer som et arbeidsdokument for personalet samt at den gir innsikt for foreldre, kommunen og andre interesserte om hva vi arbeider med.

 

Link til årsplan 2020:

Årsplan 2020 - Norlandia Borgeenga barnehage

 

Link til Progresjonsplaner 2020:

Progresjonsplaner 2020 - Norlandia Borgeenga barnehage