Barnehagens satsningsområde

Norlandia Borgeenga barnehages satsingsområder i 2019 - 2020 er trygg tilknytning, relasjoner og lek. Vi jobber for å oppnå null mobbing i barnehagen vår!

I vår barnehage er vi opptatt av at barn først og fremst skal kjenne trygghet og glede når de er i barnehagen. Grunnen til det, er at trygghet og glede er det følelsesgrunnlaget som må til for at barn skal oppleve vennskap, lek, læring og utfoldelse.

Trygghet og glede er altså de to grunnleggende behov som barn har. For at barn skal få  kjenne trygghet og glede, så må de nærmeste omsorgspersonene (familie og barnehageansatte) legge til rette for at barna opplever trygg tilknytning til dem.

For at barn skal opparbeide trygg tilknytning til den voksne, så må den voksne være fysisk til stede og emosjonelt tilgjengelig slik at man kan bygge en god trygg relasjon. Når barn opplever at vi gir dem beskyttelse, nærhet og trøst når de trenger det, så får barnet en trygg relasjon til den voksne. Det at voksne er stabile og reagerer sensitivt ovenfor barnet skaper en nær relasjon og sunn emosjonell utvikling hos barnet. Trygg tilknytning handler altså om å:

- hjelpe barn når noe i situasjonen kjennes utfordrende for dem

- gi barn trøst og fysisk nærhet når de trenger det

- hjelpe barn med å håndtere egne vanskelige følelser, feks tristhet eller sinne. Å hjelpe dem med å sette ord på følelser, det gir barnet trøst, anerkjennelse og ferdigheter til å regulere følelser selv.

- la barnet få mulighet og rom til å forske og undersøke omverdenen selvstendig i trygge omgivelser. Vi er oppmerksomt til stede, som en slags trygg tilgjengelig base. Når barnet mestrer, så er vi der for å dele barnets glede og begeistring sammen med dem. Når barnet møter utfordringer, så er vi der og tilbyr hjelp, trøst og annerkjenner at noe kan kjennes leit eller vanskelig. Vi går inn i situasjonen sammen med  barnet og veileder slik at barnet kjenner seg trygg, ser nye  løsninger og kjenner mestring.

- sette grenser på en trygg, tydelig og rolig måte. Ved at den voksne tør å være en trygg leder og los for barnet, en som tåler å stå i protester og sinneutbrudd, så opplever barnet den voksne som en trygg og  orutsigbar leder og rollemodell. Vi anerkjenner barnets protest, men i blandt er det god omsorg i at den voksne bestemmer.

 

Man kan si at trygg tilknytning er viktig for barnets psykiske helse, trivsel og sosiale evner i forhold til å danne vennskap. I Norlandia Borgeenga barnehage skal vi jobbe aktivt med trygg tilknytning hver dag.